Velkommen til aniara

aNALYSER OG RÅDGIVNING FOR REISELIVET

Aniara AS er et konsulentselskap som med et markedsorientert utgangspunkt har spesialisert seg på analyser, utredninger, rådgivning, prosjekt- og prosessledelse for reiselivet. Kunder er bedrifter, nettverk, destinasjoner, det offentlige virkemiddelapparatet, departementer ol.

 

Av type oppdrag kan nevnes nettverksledelse, trend- og scenarioanalyser, markedsrapporter, gjeste- og tilfredshetsundersøkelser, strategiprosesser og foredrag. 

 

Aniara ble etablert i 2005 og drives og eies av Anniken Enger, som har over bred erfaring fra ulike deler av reiselivsnæringen.

 

 

Aniara er et diktepos om menneskers reiser i tid og rom, skrevet av den svenske forfatteren Harry Martinson

 

 

Foto: Terje Rakke, Nordic Light
Foto: Terje Rakke, Nordic Light