Aniara Reiseliv AS er et konsulentselskap som bistår reiselivsnæringen med kunnskapsbaserte og markedsorienterte beslutningsgrunnlag.

 

Aniara ble etablert i 2005 og eies og drives av Anniken Enger, med nærmere 20 års erfaring fra ulike deler av reiselivsnæringen. Hun har erfaring fra det offentlige virkemiddelapparatet, som forsker, som partner i ulike konsulentselskap og som gründer (blant annet av turoperatøren Inner & Outer Journeys).

 

Vi gjennomfører markedsanalyser, innhenter økonomiske nøkkeltall, gjør trendvurderinger og research for at oppdragsgivere skal kunne utvikle reiselivsprodukter mest mulig i tråd med markedets behov. Videre bistår vi med søknader til det offentlige virkemiddelapparatet, og som prosjektledere for bedriftsnettverk o.l. 

 

Jeg er også registrert mentor i Innovasjon Norges mentortjeneste for deg som ønsker strategisk veiledning og oppfølging over tid. Du som daglig leder får 30 samtaletimer, og kostnaden dekkes av Innovasjon Norge. HER kan du lese mer om ordningen. Jeg tilbyr også coaching/rådgivning for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å satse på retreater, enten som retreatsted eller som retreatleder.

 

 

Jeg har særlig kompetanse og erfaring med "Escape" og "Timeout" segmentene; naturbasert velvære, retreater, naturnærvær, stillhetsturisme, lokalmat, bærekraft - og det som skal til for å skape ro og harmoni for de besøkende.

 

Mitt mål er å alltid tilby deg høyest mulig kvalitet, og der det er behov setter vi sammen et team blant våre samarbeidspartnere, slik at vi kan levere deg mest mulig komplette tjenester. 

 

Les mer om hva vi kan bistå med HER

 

 

 

*Aniara er et diktepos om menneskers reiser i tid og rom, skrevet av den svenske forfatteren Harry Martinson. Diktet er et forsøk på å formidle mellom vitenskap og poesi, mellom ønsket om å skjønne og vanskeligheten med å forstå. Navnet er også inspirert av resonansen Martinson hadde fra lydene i «a».

Foto: Steinar Engeland, Unsplash
Foto: Steinar Engeland, Unsplash