Oppdrag

Et utvalg av prosjekter: 

Trend-, markeds- og scenarioanalyser

 

Norsk reiselivsnæring 2025 - en scenarioanalyse

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd

Oppdraget er en del av forskningsprosjektet Reisepol, gjennomført hos Menon Business Economics, i samarbeid med professor Ian Yeoman at Tourism Futures, Victoria University of Wellington, og professor Kåre Sandvik ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Scenariene har blitt til gjennom en prosess der alle deltakerne i Forum for Reiseliv og partnerne i REISEPOL-prosjektet har bidratt med sin kunnskap og erfaring.

Last ned rapporten her  

 

Utredning om markedet for fremtidig cruisehavn i Olden

Oppdragsgiver: Nordplan

 

Verdiskapingspotensialet langs Nasjonale turistveger

Oppdragsgiver: NCE Tourism/Børre Berglund Reiselivsrådgivning

Last ned presentasjon her

 

Markedspotensialet for fjellferie i Norge i internasjonale markeder

Oppdragsgiver: Børre Berglund reiselivsrådgivning

 

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane?

Oppdragsgiver: Sogn og  Fjordane fylkeskommune

Last ned rapporten her

 

Kartlegging av markedet for opplevelses- og kulturturisme i Eng, TY, NL og IT

Oppdragsgiver: NCE Tourism/Arena Innovative opplevelser

 

 

Strategiutvikling

 

Strategiutvikling for næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark

Oppdragsgiver: Vesfold fylkeskommune

Oppdrag gjennomført hos Menon Business Economics i samarbeid med BBR, Børre Berglund Reiselivsrådgivning

 

Strategiutvikling for reiseliv og handel i Åndalsnes og Rauma 

Oppdragsgiver: Rauma kommune

Oppdrag gjennomført i samarbeid med BBR, Børre Berglund Reiselivsrådgivning

 

Effektivisering av turistinformasjonen i Oslo

Oppdragsgiver: VisitOSLO

 

 

Gjeste-, image- og tilfredshetsundersøkelser

 

Kongressundersøkelsen, del 1: Tilfredshetsundersøkelse blant kongressdeltagere

Oppdragsgiver: Norway Convention Bureau

 

Gjesteundersøkelse for Uvdal

Oppdragsgiver: Uvdal reiseliv

 

Gjesteundersøkelse for Svalbard

Oppdragsgiver: Svalbard Reiseliv

 

Imageundersøkelse for bl.a. Lofoten, Narvik, Lillehammer, Voss, Ål, Larvik havn mv.

 

 

Evalueringer

 

Evaluering av messedeltakelse på matmessen Grüne Woche i Berlin 2006 - 2014

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

 

Evaluering av NordNorsk reiseliv

Oppdragsgiver: NordNorsk Reiseliv

 

Evaluering av NOSO – Nordnorsk opera og symfoniorkester

Oppdragsgiver: NOSO

 

Vurdering av turistinformasjonstilbudet til VisitOSLO

Oppdragsgiver: VisitOSLO 

 

 

Næringsanalyser

 

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge

Oppdragsgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Oppdrag gjennomført hos Menon Business Economics i samarbeid med Nordlandsforskning

 

Kongressundersøkelsen, del 2: Omsetnings- og ringvirkningsanalyse for kongressbyene i Norge

Oppdragsgiver: Norway Convention Bureau

 

Kartlegging av strukturendringer og markedssituasjon for reiselivet i distriktet (Buskerud)

Oppdragsgiver: Buskerud Fylkeskommune

 

 

Prosessledelse

 

Prosessledelse - Masterplanprosess i Oppdal 

Oppdragsgiver: Oppdal næringsforening

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Asplan Viak og Posisjon

Last ned rapport her

 

Prosjektledelse bedriftsnettverk, Opplevelsesnettverk Nordland

Oppdragsgiver: Stella Polaris

 

 

Div innlegg/foredrag

 

Presentasjon av det internasjonale opplevelsesmarkedet på diverse konferanser

Oppdragsgiver: NCE Fjord Tourism/Innovative opplevelser

 

Foredrag om guidenes betydning for de reisendes opplevelse, Nord-norsk opplevelseskonferanse 

Oppdragsgiver: Arena Nord

 

Presentasjon - NHO lunsjseminar for Høyres stortingsgruppe, om vold/skjenketider

Oppdragsgiver: NHO reiseliv

 

Innlegg om trender for FRAM bedrifter i Troms

Oppdragsgiver: Bedriftskompetanse

 

 

 

Ta kontakt dersom du ønsker tilgang til flere rapporter, eller om du ønsker innlegg/foredrag.

 

Trolltunga, Norway Photo: Julia Caesar
Trolltunga, Norway Photo: Julia Caesar