tjenester

Verdier og tilnærming

 

Med basis i verdiene kunnskap, pålitelighet og nysgjerrighet, tilbyr Aniara en rekke tjenester rettet mot bedrifter, nettverk, destinasjoner og offentlige aktører i norsk reiselivsnæring. 

 

Med sosiologens helhetlige blikk får vi raskt oversikt over det store bildet, og ser den enkelte kundes utfordringer i en større sammenheng. Med dette som utgangspunkt skreddersyr vi prosjektene for å sikre kostnadseffektivitet og kvalitet.

 

Tjenester

 

Aniara tilbyr tjenester innenfor strategiutvikling, prosessledelse, evalueringer og en rekke ulike analyser/utredninger. 


Eksempler på analyser og utredninger:

  • Kvantitative og kvalitative markedsanalyser, nasjonalt og internasjonalt
  • Gjeste- og kundetilfredshetsundersøkelser
  • Produkt-markedsanalyser (kartlegging av markedsvolum, markedspotensiale, trafikkstrømmer, trender).
  • Trackeranalyser (utvikling over tid)
  • Imagestudier av destinasjoner eller selskap 
  • Konkurrentanalyser

For å se eksempler på tidligere oppdrag, klikk her.

 

Metoder

 

Aniara har samarbeidspartnere som gjør at vi kan levere undersøkelser basert på både kvalitative og kvantitative metoder som telefonintervju, webintervju, personlige intervju og fokusgrupper.


Samarbeidspartnere:

 

Vi har et bredt kontaktnett og samarbeider med dyktige leverandører for å tilby de beste tjenestene, bl.a.:

 

BBR, Børre Berglund Reiselivsrådgivning

 

Menon Business Economics AS

 

Mimir AS 

 

Norstat AS

 

GfK 

 

Hovden, Norway Photo: Vidar Nordli-Mathisen
Hovden, Norway Photo: Vidar Nordli-Mathisen