Analyse og research

Med kunden i sentrum tilbyr vi små og store markedsanalyse- og researchoppdrag.

 

For å utvikle produkter og konsepter som kundene må man kjenne trendene i markedet og ikke minst kundenes behov. I tillegg til å kjenne til målgruppens demografiske kjennetegn – blir det stadig viktigere å kjenne til kundens motiver for valg av ulike former for ferier, sær-interesser og livsstil.

 

I et produkt-markedsperspektiv gjennomfører vi både analyser av turistene på stedet (f.eks. tilfredshetsundersøkelser) og av turister som et potensielt marked (kvantitative og kvalitative markedsanalyser). Det kan også gjennomføres analyser i formidlingsleddet (f.eks. blant turoperatører) og blant interesse- og bransjeorganisasjoner.

 

Rapportering gjøres med tanke på at resultatene skal kunne anvendes som godt og tydelig beslutningsgrunnlag.

 

Analysene kan gjøres både som selvstendige undersøkelser eller som kunnskapsgrunnlag inn i mer omfattende strategiprosesser.

I samarbeid med datainnsamlingsselskap (Norstat AS og GfK), kan det gjøres landsrepresentative markedsundersøkelser, både i Norge og i andre markeder.

 

Med research menes det at det kan gjøres sekundærdatainnsamling, dvs. innhente kunnskap basert på eksisterende datakilder.

 

Her er et utvalg av tidligere gjennomførte analyser:

  • Gjesteundersøkelse for Visit Svalbard, 2017, 2015 og 2010. Inkludert måling av kriteriene for Bærekraftige reisemål (rapporten finner du HER).
  • Markedsanalyse og research: kartlegging av markedet og målgruppen for lokalmat
  • Kartlegging av interesse for og holdninger til bærekraftmerkede reisemål blant internasjonale turoperatører
  • Ringvirknings- og gjesteanalyse for Den gyldne omvei, Inderøy. Inkludert måling av kriteriene for Bærekraftige reisemål.
Foto: Steinar Engeland, Unsplash
Foto: Steinar Engeland, Unsplash