PROSJEKTLEDELSE

For å lykkes med et prosjekt er det viktig å definere tydelige mål, utvikle en realistisk fremdriftsplan og å ha en god rolle- og ansvarsbeskrivelse. I tillegg er god struktur, kommunikasjon og kontroll sentralt i et godt ledet prosjekt. Vi har lang erfaring som prosjektleder, både små og store, og en av våre hovedstyrker evnen til å skape god struktur – og å alltid komme i mål.

 

Her er et utvalg av tidligere gjennomførte prosjekter:

  • Prosjektleder for bedriftsnettverket «Naturbasert velværeturisme». Tre gårder på Romerike gikk sammen om å kartlegge markedet for naturbasert velvære- og retreatturisme.
  • Prosjektledelse for bedriftsnettverket «Opplevelsesnettverk». En rekke Bodø-baserte bedrifter gikk sammen om en satsing på det nasjonale og internasjonale kurs- og konferansemarkedet.
  • Prosjektledelse for utvikling av et «Lokalmatlandslag». Forstudie og forprosjekt gjennomført på oppdrag fra Matmerk
  • Prosjektledelse for prosjektet «Norsk reiselivsnæring 2025. En scenarioanalyse» innenfor forskningsprosjektet Reisepol 2014. På oppdrag fra Norges forskningsråd.
  • Prosjektledelse for «Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge, Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i Nord», på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, 2013
  • Anniken Enger er sertifisert innenfor Innovasjon Norges prosessledelser-kurs for reisemålprosesser og bærekraftige reisemål.
Foto: Benjamin Davies, Unsplash
Foto: Benjamin Davies, Unsplash